Almanca Sözlük

Almanca sözlük A1, A2, B1 ve B2 Almanca dil seviyelerinde karşınıza çıkabilecek söz ve söz öbeklerini içerir.

A 

Abendessen, das [Substantiv] ➝ akşam yemeği [isim]

abends [Adverb] ➝ akşamları [zarf]

aber [Konjuktion] ➝ ama [bağlaç]

abfahren [Verb] ➝ kalkmak (arabayla) [fiil]

Abfahrt, die [Substantiv] ➝ kalkış (arabayla) [isim]

ageben [Verb] ➝ teslim etmek [fiil]

abholen [Verb] ➝ almak (arabayla) [fiil]

Abkürzung, die [Substantiv] ➝ kısaltma [isim]

ablehnen [Verb] ➝ reddetmek [fiil]

absagen [Verb] ➝ iptal etmek [fiil]

acht [Kardinalzahl]➝ sekiz [sayı]

Antwortbogen, der [Substantiv] ➝ cevap kağıdı [isim]

April, der [Substantiv] ➝ nisan [isim]

Architekt, der [Substantiv] ➝ mimar (bay) [isim]

Architektin, die [Substantiv] ➝ mimar (bayan) [isim]

Arzt, der [Substantiv] ➝ doktor (bay) [isim]

Aufgabe, die [Substantiv] ➝ ödev (görev) [isim]

August, der [Substantiv] ➝ ağustos [isim]

B

Baby, das [Substantiv] ➝ bebek [isim]

backen [Verb] ➝ fırında pişirmek [fiil]

Backofen, der [Substantiv] ➝ fırın [isim]

Bad, das [Substantiv] ➝ banyo [isim]

Badezimmer, das [Substantiv] ➝ banyo [isim]

baden [Verb] ➝ banyo yapmak [fiil]

Bahn, die [Substantiv] ➝ tren [isim]

Bahnhof, der [Substantiv] ➝ tren istasyonu [isim]

Bahnsteig, der [Substantiv] ➝ peron [isim]

bald [Adverb] ➝ yakında [zarf]

Ball, der [Substantiv] ➝ top [isim]

Banane, die [Substantiv] ➝ muz [isim]

Band, die [Substantiv] ➝ müzik grubu [isim]

Basketball, der [Substantiv] ➝ basketbol [isim]

Bauch, der [Substantiv] ➝ karın (mide) [isim]

Baum, der [Substantiv] ➝ ağaç [isim]

Beispiel, das [Substantiv] ➝ örnek [isim]

blau [sıfat] ➝ mavi [Adjektiv]

blond [sıfat] ➝ sarışın [Adjektiv]

braun [sıfat] ➝ kahverengi [Adjektiv]

Bruder, der [Substantiv] ➝ erkek kardeş [isim]

C

Café, das [Substantiv] ➝ kahvehane istasyonu [isim]

CD, die [Substantiv] ➝ cd [isim]

Cent, der [Substantiv] ➝ sent (para) [isim]

Chef, der [Substantiv] ➝ şef (müdür) [isim]

circa [Adverb] ➝ aşağı yukarı [zarf]

Computer, der [Substantiv] ➝ bilgisayar [isim]

Currywurst, die [Substantiv] ➝ körili sosis [isim]

D

da [Adverb] ➝ orada (şurada) [zarf]

danach [Adverb] ➝ bundan sonra [zarf]

Dank, der [Substantiv] ➝ teşekkür [isim]

danke [Interjektion]➝ tesekkür ederim [ünlem]

danken [Verb] ➝ teşekkür etmek [fiil]

dann [Adverb] ➝ ondan sonra [zarf]

denken [Verb] ➝ düşünmek [fiil]

deutsch [Adjektiv] ➝ Alman [sıfat]

Deutsch, das [Substantiv] ➝ Almanca [isim]

Deutsche, der [Substantiv] ➝ Alman [isim]

Deutschland, das [Substantiv] ➝ Almanya [isim]

Dezember, der [Substantiv] ➝ aralık ayı [isim]

dick [Adjektiv] ➝ kalın [sıfat]

Dienstag, der [Substantiv] ➝ salı [isim]

Disco, die [Substantiv] ➝ disko [isim]

Donnerstag, der [Substantiv] ➝ perşembe [isim]

dort [Adverb] ➝ orada [zarf]

drei [Kardinalzahl]➝ üç [sayı]

du [Pronomen] ➝ sen [zamir]

dumm [Adjektiv] ➝ aptal [sıfat]

Durst, der [Substantiv] ➝ susuzluk [isim]

DVD, die [Substantiv] ➝ dvd [isim]

E

Ei, das [Substantiv] ➝ yumurta [isim]

eigentlich [Adverb] ➝ aslında [zarf]

einfach [Adjektiv] ➝ basit [sifat]

Einkauf, der [Substantiv] ➝ alışveriş [isim]

einkaufen [Verb] ➝ alışveriş yapmak [fiil]

einladen [Verb] ➝ davet etmek [fiil]

Einladung, die [Substantiv] ➝ davet (davetiye) [isim]

einmal [Adverb] ➝ bir kez (kere) [zarf]

eins [Kardinalzahl]➝ bir [sayı]

einsteigen [Verb] ➝ binmek (araca) [fiil]

Eis, das [Substantiv] ➝ dondurma [isim]

Eltern, die [Substantiv] ➝ anne baba (veli) [isim]

England, das [Substantiv] ➝ İngiltere [isim]

Engländer, der [Substantiv] ➝ İngiliz (bay) [isim]

Engländerin, die [Substantiv] ➝ İngiliz (bayan) [isim]

Ende, das [Substantiv] ➝ son [isim]

entschuldigen [Verb] ➝ özür dilemek [fiil]

Entschuldigung, die [Substantiv] ➝ özür [isim]

er [Pronomen] ➝ o (bay) [zamir]

erklären [Verb] ➝ açıklamak [fiil]

es [Pronomen] ➝ o [zamir]

essen [Verb] ➝ yemek yemek [fiil]

Essen, das [Substantiv] ➝ yemek (yiyecek) [isim]

etwas [Pronomen] ➝ bir şey [zamir]

euer [Pronomen] ➝ sizin [zamir]

Europa, das [Substantiv] ➝ avrupa [isim]

Europäer, der [Substantiv] ➝ Avrupalı (bay) [isim]

Europäerin, die [Substantiv] ➝ Avrupalı (bayan) [isim]

F

Fach, das [Substantiv] ➝ dal (ders, meslek) [isim]

fahren [Verb] ➝ sürmek [fiil]

Fahrkarte, die [Substantiv] ➝ bilet [isim]

Fahrplan, der [Substantiv] ➝ hareket saatleri [isim]

Fahrrad, das [Substantiv] ➝ bisiklet [isim]

Fahrt, die [Substantiv] ➝ yolculuk [isim]

falsch [Adjektiv] ➝ yanlış [sifat]

Familie, die [Substantiv] ➝ aile [isim]

Familienname, der [Substantiv] ➝ soyad [isim]

Fahler, der [Substantiv] ➝ hata [isim]

Fenster, das [Substantiv] ➝ pencere [isim]

Ferien, die [Substantiv] ➝ tatil [isim]

fernsehen [Verb] ➝ televizyon izlemek [fiil]

fertig [Adjektiv] ➝ hazır (bitik) [sifat]

Film, der [Substantiv] ➝ film [isim]

finden [Verb] ➝ bulmak [fiil]

G

Garten, der [Substantiv] ➝ bahçe [isim]

Gast, der [Substantiv] ➝ misafir [isim]

geben [Verb] ➝ vermek [fiil]

H

Haar, das [Substantiv] ➝ saç [isim]

haben [Verb] ➝ sahip olmak [fiil]

Hähnchen, das [Substantiv] ➝ tavuk (yemegi) [isim]

I

ich [Pronomen] ➝ ben [zamir]

immer [Adverb] ➝ her zaman [zarf]

Information, die [Substantiv] ➝ bilgi [isim]

J

ja [Adverb] ➝ evet [zarf]

Jacke, die [Substantiv] ➝ ceket [isim]

Jahr, das [Substantiv] ➝ yıl [isim]

jetzt [Adverb] ➝ şimdi [zarf]

K

Kaffee, der [Substantiv] ➝ kahve [isim]

Kalender, der [Substantiv] ➝ takvim [isim]

kalt [Adjektiv] ➝ soğuk [sifat]

kaputt [Adjektiv] ➝ bozuk [sifat]

L

Lampe, die [Substantiv] ➝ lamba [isim]

Land, das [Substantiv] ➝ ülke [isim]

langsam [Adjektiv] ➝ yavaş [sifat]

langweilig [Adjektiv] ➝ sıkıcı [sifat]

M

machen [Verb] ➝ yapmak [fiil]

Mai, der [Substantiv] ➝ mayıs [isim]

manchmal [Adverb] ➝ bazen [zarf]

N

Nachbar, der [Substantiv] ➝ komşu [isim]

Nachmittag, der [Substantiv] ➝ öğleden sonra [isim]

Name, der [Substantiv] ➝ isim (ad) [isim]

Nase, die [Substantiv] ➝ burun [isim]

O

Obst, das [Substantiv] ➝ meyve [isim]

oder [Konjuktion] ➝ veya [bağlaç]

Ohr, das [Substantiv] ➝ kulak [isim]

okay [Interjektion]➝ okey (tamam) [ünlem]

P

Paar, das [Substantiv] ➝ çift [isim]

Papier, das [Substantiv] ➝ kağıt [isim]

Paprika, die [Substantiv] ➝ biber [isim]

Park, der [Substantiv] ➝ park [isim]

Q

Qualität, die [Substantiv] ➝ kalite [isim]

Quiz, das [Substantiv] ➝ ufak test [isim]

R

Rad, das [Substantiv] ➝ bisiklet [isim]

Radio, das [Substantiv] ➝ radyo [isim]

Raum, der [Substantiv] ➝ oda [isim]

S

sagen [Verb] ➝ söylemek [fiil]

Salat, der [Substantiv] ➝ salata [isim]

Salz, das [Substantiv] ➝ tuz [isim]

Samstag, der [Substantiv] ➝ cumartesi [isim]

T

Tafel, die [Substantiv] ➝ tahta (okulda) [isim]

Tag, der [Substantiv] ➝ gün [isim]

täglich [Adjektiv] ➝ günlük [sifat]

U

üben [Verb] ➝ alıştırma yapmak [fiil]

über [Partikel] ➝ üzerinde (üzerine) [ilgeç]

V

Vater, der [Substantiv] ➝ baba [isim]

verdienen [Verb] ➝ para kazanmak [fiil]

vergessen [Verb] ➝ unutmak [fiil]

verkaufen [Verb] ➝ satmak [fiil]

W

Wand, die [Substantiv] ➝ duvar [isim]

wann [Adverb] ➝ ne zaman [zarf]

warten [Verb] ➝ beklemek [fiil]

was [Pronomen] ➝ ne [zamir]

Y

Yoga, das [Substantiv] ➝ yoga [isim]

Z

Zahl, die [Substantiv] ➝ sayı [isim]

Zeit, die [Substantiv] ➝ zaman [isim]

Zeitung, die [Substantiv] ➝ gazete [isim]

Ziel, das [Substantiv] ➝ hedef [isim]

A

abi [isim]➝ älterer Bruder [Substantiv]

abla [isim] ➝ ältere Schwester [Substantiv]

açık [sıfat] ➝ offen [Adjektiv]

açmak [fiil] ➝ öffnen [Verb]

ad [isim] ➝ Vorname, der [Substantiv]

adam [isim] ➝ Mann, der [Substantiv]

adres [isim] ➝ Adresse, die [Substantiv]

ağaç [isim] ➝ Baum, der [Substantiv]

ağustos [isim] ➝ August, der [Substantiv]

aile [isim] ➝ Familie, die [Substantiv]

akşam [isim] ➝ Abend, der [Substantiv]

Almanca [isim] ➝ Deutsch, das [Substantiv]

anlamak [fiil] ➝ verstehen [Verb]

anne [isim] ➝ Mutter, die [Substantiv]

anneanne [isim] ➝ Großmutter, die [Substantiv]

araba [isim] ➝ Auto, das [Substantiv]

aşçı [isim] ➝ Koch, der [Substantiv]

aynı [sıfat] ➝ gleich [Adjektiv]

ayrıca [zarf] ➝ außerdem [Adverb]

az [sıfat] ➝ wenig [Adjektiv]

B

baba [isim] ➝ Vater, der [Substantiv]

babaanne [isim] ➝ Großmutter, die [Substantiv]

bacak [isim] ➝ Bein, das [Substantiv]

bahçe [isim] ➝ Garten, der [Substantiv]

bakmak [fiil] ➝ zuschauen [Verb]

balık [isim] ➝ Fisch, der [Substantiv]

balıkçı [isim] ➝ Fischer, der [Substantiv]

banka [isim] ➝ Bank, die [Substantiv]

bar [isim] ➝ Bar, die [Substantiv]

bazen [zarf] ➝ manchmal [Adverb]

bekar [sıfat] ➝ ledig [Adjektiv]

ben [zamir] ➝ ich Pronomen]

beraber [zarf] ➝ zusammen [Adverb]

bilgisayar [isim] ➝ Computer, der [Substantiv]

biraz [zarf] ➝ ein bisschen [Adverb]

bizim [zamir] ➝ unser (unsere) [Pronomen]

bugün [zarf] ➝ heute [Adverb]

burada [zarf] ➝ hier [Adverb]

büyük [sıfat] ➝ groß [Adjektiv]

büyükanne [isim] ➝ Großmutter, die [Substantiv]

büyükbaba [isim] ➝ Großvater, der [Substantiv]

C

cahil (bay) [isim] ➝ Ignorant, der [Substantiv]

cam (bay) [isim] ➝ Glas, das [Substantiv]

cami (bay) [isim] ➝ Moschee, die [Substantiv]

ceket [isim] ➝ Jacke, die [Substantiv]

cevap [isim] ➝ Antwort, die [Substantiv]

cep telefonu [isim] ➝ Handy, das [Substantiv]

ciddi [sıfat] ➝ ernst [Adjektiv]

ciğer (ak) [isim] ➝ Lunge, die [Substantiv]

cuma [isim] ➝ Freitag, der [Substantiv]

cumartesi [isim] ➝ Samstag, der [Substantiv]

Ç

çabuk [sıfat] ➝ schnell [Adjektiv]

çalışkan [sıfat] ➝ fleißig [Adjektiv]

çalışmak (iş) [fiil] ➝ arbeiten [Verb]

çalışmak (ders) [fiil] ➝ lernen [Verb]

çalmak (enstruman) [fiil] ➝ spielen [Verb]

çamaşır [isim] ➝ Wäsche, die [Substantiv]

çanta [isim] ➝ Tasche, die [Substantiv]

çarşamba [isim] ➝ Mittwoch, der [Substantiv]

çay [isim] ➝ Tee, der [Substantiv]

çeviri [isim] ➝ Übersetzung, die [Substantiv]

çikolata [isim] ➝ Schokolade, die [Substantiv]

çocuk [isim] ➝ Kind, das [Substantiv]

çorba [isim] ➝ Suppe, die [Substantiv]

çünkü [bağlaç] ➝ weil [Konjuktion]

D

dağ [isim] ➝ Berg, der [Substantiv]

daire [isim] ➝ Wohnung, die [Substantiv]

dakika [isim] ➝ Minute, die [Substantiv]

dans etmek [fiil] ➝ tanzen [Verb]

dar [sıfat] ➝ eng [Adjektiv]

dayı [isim] ➝ Onkel, der [Substantiv]

defter [isim] ➝ Heft, das [Substantiv]

değil [zarf] ➝ nicht [Adverb]

deniz [isim] ➝ Meer, das [Substantiv]

ders [isim] ➝ Unterricht, der [Substantiv]

E

eczane [isim] ➝ Apotheke, die [Substantiv]

edebiyat [isim] ➝ Literatur, die [Substantiv]

eğlenceli [sıfat] ➝ lustig [Adjektiv]

ekim [isim] ➝ Oktober, der [Substantiv]

ekmek [isim] ➝ Brot, das [Substantiv]

el [isim] ➝ Hand, die [Substantiv]

elma [isim] ➝ Apfel, der [Substantiv]

emekli [isim] ➝ Rentner, der [Substantiv]

emin [sıfat] ➝ sicher [Adjektiv]

erken [sıfat] ➝ früh [Adjektiv]

eski [sıfat] ➝ alt [Adjektiv]

esnek [sıfat] ➝ flexibel [Adjektiv]

espri [isim] ➝ Witz, der [Substantiv]

eşya [isim] ➝ Sache, die [Substantiv]

et [isim] ➝ Fleisch, das [Substantiv]

ev [isim] ➝ Haus, das [Substantiv]

evet [ünlem]➝ ja [Interjektion]

eylül [isim] ➝ September, der [Substantiv]

F

fakat [bağlaç] ➝ aber [Konjuktion]

farklı [sıfat] ➝ unterschiedlich [Adjektiv]

fazla [sıfat] ➝ viel [Adjektiv]

fırın [isim] ➝ Backofen, der [Substantiv]

fikir [isim] ➝ Idee, die [Substantiv]

fiyat [isim] ➝ Preis, der [Substantiv]

fotoğraf [isim] ➝ Foto, das [Substantiv]

futbol [isim] ➝ Fußball, der [Substantiv]

futbolcu [isim] ➝ Fußballspieler, der [Substantiv]

G

gazete [isim] ➝ Zeitung, die [Substantiv]

geç [sıfat] ➝ spät [Adjektiv]

gece [isim] ➝ Nacht, die [Substantiv]

H

hafif [sıfat] ➝ leicht [Adjektiv]

hafta [isim] ➝ Woche, die [Substantiv]

hafta sonu [isim] ➝ Wochenende, das [Substantiv]

I

ıspanak [isim] ➝ Spinat, der [Substantiv]

ızgara [isim] ➝ Grill, der [Substantiv]

İ

için [edat] ➝ für [Präposition]

içmek [fiil] ➝ trinken [Verb]

ilaç [isim] ➝ Medikament, das [Substantiv]

J

Japon [isim] ➝ Japaner, der [Substantiv]

K

kahvaltı [isim] ➝ Frühstück, das [Substantiv]

kalem [isim] ➝ Stift, der [Substantiv]

kapı [isim] ➝ Tür, die [Substantiv]

kasım [isim] ➝ November, der [Substantiv]

L

lamba [isim] ➝ Lampe, die [Substantiv]

M

mart [isim] ➝ März, der [Substantiv]

masa [isim] ➝ Tisch, der [Substantiv]

meyve [isim] ➝ Obst, das [Substantiv]

N

nasil [zamir] ➝ wie [Pronomen]

neden [zarf] ➝ warum [Adverb]

O

oyun [isim] ➝ Spiel, das [Substantiv]

Ö

ördek [isim] ➝ Ente, die [Substantiv]

P

perde [isim] ➝ Vorhang, der [Substantiv]

R

Rus [isim] ➝ Russe, der [Substantiv]

S

sabah [isim] ➝ Morgen, der [Substantiv]

Ş

şarap [isim] ➝ Wein, der [Substantiv]

şehir [isim] ➝ Stadt, die [Substantiv]

şeker [isim] ➝ Zucker, der [Substantiv]

T

tabak [isim] ➝ Teller, der [Substantiv]

tatil [isim] ➝ Urlaub, der [Substantiv]

taze [sıfat] ➝ frisch [Adjektiv]

U

ucuz [sıfat] ➝ billig [Adjektiv]

Ü

üniversite [isim] ➝ Universität, die [Substantiv]

V

vermek [fiil] ➝ geben [Verb]

Y

yağmur [isim] ➝ Regen, der [Substantiv]

Z

zor [sıfat] ➝ schwierig [Adjektiv]

almanca sözlük