Almanca Sayılar

Almanca sayılar, Türkçe çevirileri ve sesli okunuşlari (telaffuzları) aşağıda verilmiştir.

0
Null
Sıfır

4
Vier
Dört

8
Acht
Sekiz

1
Eins
Bir

5
Fünf
Bes

9
Neun
Dokuz

2
Zwei
Iki

6
Sechs
Altı

10
Zehn
On

3
Drei
Üc

7
Sieben
Yedi

11
Elf
On bir

11-20 arasi

almanca sayilar
 • 11 = elf
 • 12 = zwölf
 • 13 = dreizehn
 • 14 = vierzehn
 • 15 = fünfzehn
 • 16 = sechzehn
 • 17 = siebzehn
 • 18 = achtzehn
 • 19 = neunzehn
 • 20 = zwanzig

31-40 arasi

almanca sayilar
 • 31 = einunddreißig
 • 32 = zweiunddreißig
 • 33 = dreiunddreißig
 • 34 = vierunddreißig
 • 35 = fünfunddreißig
 • 36 = sechsunddreißig
 • 37 = siebenunddreißig
 • 38 = achtunddreißig
 • 39 = neununddreißig
 • 40 = vierzig

51-60 arasi

almanca sayilar
 • 51 = einundfünfzig
 • 52 = zweiundfünfzig
 • 53 = dreiundfünfzig
 • 54 = vierundfünfzig
 • 55 = fünfundfünfzig
 • 56 = sechsundfünfzig
 • 57 = siebenundfünfzig
 • 58 = achtundfünfzig
 • 59 = neunundfünfzig
 • 60 = sechzig

71-80 arasi

almanca sayilar
 • 71 = veinundsiebzig
 • 72 = zweiundsiebzig
 • 73 = dreiundsiebzig
 • 74 = vierundsiebzig
 • 75 = fünfundsiebzig
 • 76 = sechsundsiebzig
 • 77 = siebenundsiebzig
 • 78 = achtundsiebzig
 • 79 = neunundsiebzig
 • 80 = achtzig

21-30 arasi

almanca sayilar
 • 21 = einundzwanzig
 • 22 = zweiundzwanzig
 • 23 = dreiundzwanzig
 • 24 = vierundzwanzig
 • 25 = fünfundzwanzig
 • 26 = sechsundzwanzig
 • 27 = siebenundzwanzig
 • 28 = achtundzwanzig
 • 29 = neunundzwanzig
 • 30 = dreißig

41-50 arasi

almanca sayilar
 • 41 = einundvierzig
 • 42 = zweiundvierzig
 • 43 = dreiundvierzig
 • 44 = vierundvierzig
 • 45 = fünfundvierzig
 • 46 = sechsundvierzig
 • 47 = siebenundvierzig
 • 48 = achtundvierzig
 • 49 = neunundvierzig
 • 50 = fünfzig

61-70 arasi

almanca sayilar
 • 61 = einundsechzig
 • 62 = zweiundsechzig
 • 63 = dreiundsechzig
 • 64 = vierundsechzig
 • 65 = fünfundsechzig
 • 66 = sechsundsechzig
 • 67 = siebenundsechzig
 • 68 = achtundsechzig
 • 69 = neunundsechzig
 • 70 = siebzig

81-90 arasi

almanca sayilar
 • 81 = einundachtzig
 • 82 = zweiundachtzig
 • 83 = dreiundachtzig
 • 84 = vierundachtzig
 • 85 = fünfundachtzig
 • 86 = sechsundachtzig
 • 87 = siebenundachtzig
 • 88 = achtundachtzig
 • 89 = neunundachtzig
 • 90 = neunzig

10.000 - 1 Milyon arasi

almanca syilar
 • 10.020 = zehntausend(und)zwanzig
 • 10.134 = zehntausendeinhundertvierunddreißig
 • 10.245 = zehntausendzweihundertfünfundvierzig
 • 11.001 = elftausend(und)eins
 • 11.002 = elftausend(und)zwei
 • 11.003 = elftausend(und)drei
 • 11.010 = elftausend(und)zehn
 • 11.011 = elftausend(und)elf
 • 11.112 = elftausendeinhundertzwölf
 • 11.223 = elftausendzweihundertdreiundzwanzig
 • 11.678 = elftausendsechshundertachtundsiebzig
 • 20.000 = zwanzigtausend
 • 20.001 = zwanzigtausend(und)eins
 • 20.025 = zwanzigtausend(und)fünfundzwanzig
 • 20.300 = zwanzigtausenddreihundert
 • 22.500 = zweiundzwanzigtausendfünfhundert
 • 24.567 = vierundzwanzigtausendfünfhundertsiebenundsechzig
 • 30.000 = dreißigtausend
 • 40.000 = vierzigtausend
 • 100.000 = hunderttausend
 • 534.345 = fünfhundertvierunddreißigtausenddreihundertfünfundvierzig
 • 1.000.000 = eine Million

1 Milyon - 1 Trilyon arasi

almanca syilar
 • 1.000.235 = eine Million zweihundertfünfunddreißig
 • 1.240.789 = eine Million zweihundervierzigtausendsiebenhundertneunundachtig
 • 1.646.843 = eine Million sechhundertsechundvierzigtausendachthundertdreiundvierzig
 • 2.456.248 = zwei Millionen vierhundertsechsundfünzigtausendzweihundertachtundvierzig
 • 4.890.432 = vier Millionen achthundertneunzigtausendvierhundertzweiunddreißig
 • 9.345.666 = neun Millionen dreihundertfünfundvierzigtausendsechshundertsechsundsechzig
 • 567.345.555 = fünfhundertsiebenundsechzig Millionen dreihundertfünfundvierzigtausend-
  fünfhundertfünfundfünzig
 • 840.322.897 = achthundertvierzig Millionen dreihundertzweiundzwanzigtausend- achthundertsiebenundneunzig
 • 1.000.000.000 = eine Milliarde
 • 1.790.456.976 = eine Milliarde siebenhundertneunzig Millionen vierhundertsechsundfünfzigtausendneunhundertsechsundsiebzig
 • 945.345.444.456 = neunhundertfünfundvierzig Milliarden dreihundertfünfundvierzig Millionen
  vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertsechsundfünfzig
 • 1.000.000.000.000 = eine Billion