Almanca an ne demek, an Türkçe’si

1. Bedeutung (bezeichnet enge Berührung)

an

• Grammatik

Wortart: Präposition

↳ Präposition: lokal

Beispielsätze

Er wartet an der Ecke.

1. Anlam (cok yakininda bulunma durumu)

-de

• Dilbilgisi

Sözcük türü: edat

↳ Edat türü: yer bildiren

Örnek Cümleler

Köşede bekliyor.